Wat zijn de voordelen van mediation?

Mediation heeft enkele voordelen vergeleken met andere vormen van conflictoplossing, zoals rechtspraak. Lees hieronder de 6 voordelen van het oplossen van uw conflict met behulp van mediation vs een rechtszaak. 

1.

Mediation is sneller dan rechtspraak

In een rechtszaak kan het vaak maanden of zelfs jaren duren voordat er een uitspraak wordt gedaan, terwijl een conflict met behulp van mediation vaak binnen enkele weken kan worden opgelost. Dit is vooral belangrijk als er kinderen of geldzaken betrokken zijn, die snel geregeld moeten worden. Bovendien wordt een rechtszaak doorgaans als emotioneel slopend ervaren. Een snelle afhandeling is dan van belang.

2.

Mediation is goedkoper dan rechtspraak

In een rechtszaak zijn onder andere kosten verbonden aan twee advocaten en griffierecht. Deze kosten kunnen snel hoog oplopen. De kosten van mediation zijn een stuk lager en worden doorgaans door partijen gedeeld. 

3.

Mediation geeft controle over de oplossing

Een van de grootste voordelen van mediation is dat partijen zelf controle hebben over de oplossing van hun conflict. In tegenstelling tot rechtspraak, waar de rechter beslist, hebben partijen de ruimte om samen tot een voor hun aanvaardbare oplossing te komen. Partijen worden op deze manier in hun kracht gezet, wat helpt om de kans op toekomstige conflicten te verminderen. 

4.

Mediation is beter voor de relatie

In een rechtszaak kan de spanning en wrijving tussen partijen hoog oplopen, wat kan leiden tot een onherstelbare breuk in de relatie. Daarnaast wordt in een rechtszaak doorgaans één winnaar en één verliezer benoemd. Terwijl in een mediation een gezamenlijke oplossing gevonden wordt waar alle partijen tevreden mee zijn. Behoud van de relatie kan van groot belang zijn tussen bijvoorbeeld ouders, zakenpartners, buren en familieleden. Ze moeten namelijk ook na het oplossen van het conflict samen door één deur kunnen. 

5.

Mediation geeft ruimte voor maatwerk

In een rechtszaak worden vaak standaard oplossingen aangeboden, zoals een vergoeding of een opdracht. In een mediation kan echter gezocht worden naar unieke oplossingen die specifiek aansluiten bij de situatie en belangen van de partijen. Soms verdwijnt een conflict als sneeuw voor de zon wanneer partijen zich gehoord en gezien voelen.

6.

Mediation is vertrouwelijk

In een rechtszaak wordt alles wat tijdens de zitting besproken wordt openbaar gemaakt. Dit kan ervoor zorgen dat gevoelige informatie die in de openbaarheid komt, wat niet altijd wenselijk is. Mediation daarentegen is vertrouwelijkheid. Alles wat tijdens de mediation mondeling of schriftelijk wordt besproken blijft tussen partijen en de mediator.

De geheimhoudingsverklaring

Om de geheimhouding van de mediation te waarborgen, ondertekenen alle betrokkenen een geheimhoudingsverklaring. Hierin verklaren partijen dat ze geen mededelingen zullen doen over wat er tijdens de mediation is besproken. De geheimhoudingsplicht geldt ook na afloop van de mediation.

De geheimhoudingsverklaring geeft partijen ruimte om vrijuit te praten over dat wat hen verdeeld houdt. Ze kunnen in alle openheid hun gevoelens en gedachten delen zonder angst voor represailles. Dit helpt bij het creëren van een veilige en vertrouwelijke omgeving waarin partijen zich naar elkaar kunnen openstellen. De kans dat het conflict met behulp van mediation dan zal worden opgelost is aanzienlijk hoger.

Kortom, mediation is een efficiënte en effectieve manier om conflicten op te lossen. Het biedt de mogelijkheid om snel en goedkoop een oplossing te vinden die voor alle partijen aanvaardbaar is. Olive Branch Mediation biedt professionele mediation diensten aan in Rotterdam voor een breed scala van conflicten.

Bent u ongewild in een conflict geraakt, maar willen jullie er graag samen uitkomen? Ik kan jullie begeleiden naar een oplossing die voor jullie beiden echt werkt. 

FAQ

Ja, u kunt voor mediation kiezen wanneer uw zaak al bij de rechtbank of het Gerechtshof loopt. Lees meer over ‘mediation naast rechtspraak‘

Wanneer beide partijen tijdens een rechtszaak besluiten om hun conflict samen op te lossen via mediation, zal de rechter de zaak schorsen totdat de mediation is afgerond.

Ja, u kunt ieder moment besluiten om de mediation te onderbreken en alsnog een gerechtelijke procedure te beginnen. Een van de voorwaarde voor mediation is vrijwilligheid. Lees meer over de voorwaarden voor mediation