Mediation bij scheiding: scheiden in goed overleg!

De knoop is doorgehakt. Jullie hebben samen besloten te gaan scheiden met behulp van mediation. Wat nu?

In deze periode komt er veel op jullie af. Alles wat eerder zo zeker leek, is nu onzeker. Aan de ene kant bent u bezig met het verwerken van uw emoties, terwijl u aan de andere kant praktische afspraken moet maken voor de toekomst. Daarnaast komt het vaak voor dat een van de partners al vergevorderd is in het verwerkingsproces, omdat hij of zij er langer mee bezig is geweest, terwijl de andere nog helemaal in shock is door de realisatie dat het huwelijk nu echt voorbij is.

Mediation scheiding

Uw scheiding afhandelen met behulp van mediation biedt veel mogelijkheden. De juiste begeleiding door een betrokken en deskundige mediator kan partijen helpen samen door deze turbulente periode heen te komen. Een goede mediator zorgt er namelijk voor dat zowel emoties als praktische zaken aandacht krijgen en begeleidt partijen stap voor stap door het hele scheidingsproces. Zo kan het verleden op een nette manier worden afgesloten en wordt er een goede basis gelegd voor de toekomst.

Scheiden met minderjarige kinderen

Wanneer partijen minderjarige kinderen hebben, start de mediation meestal met het opstellen van het ouderschapsplan. Het ouderschapsplan is wettelijk verplicht voor ouders die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben (met of zonder gezamenlijk gezag) en voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag. Het ouderschapsplan is dan een onderdeel van het echtscheidingsverzoek dat wordt ingediend bij de rechtbank.

Wat staat er in een ouderschapsplan?

In een ouderschapsplan staan afspraken over de verzorging en opvoeding van uw kind. Denk hierbij aan afspraken over: 

Hoe gedetailleerd de afspraken zijn, hoe beter! Een gedetailleerd ouderschapsplan lijkt nu misschien overbodig, vooral als u samen nog redelijk door één deur kunt, maar het kan na de scheiding een hoop ellende voorkomen. Onduidelijke of vage afspraken leiden doorgaans tot irritaties, misverstanden en conflicten.

Ouderschapsplan wijzigen, kan dat?

Ja. Het kan zo zijn dat u op een later moment samen besluit om een of meer afspraken, die zijn opgenomen in het ouderschapsplan, te wijzigen. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Denk hierbij aan een nieuwe ontwikkelingsfase van uw kind, verandering in woon- en/of leefsituatie van u als ouder of verandering van uw financiële situatie. Het wijzigen van een ouderschapsplan kan via een addendum. Het addendum is een overeenkomst dat als bijlage bij het originele ouderschapsplan wordt gevoegd.

Wat staat er in een echtscheidingsconvenant?

In het echtscheidingsconvenant staan alle afspraken tussen partijen over de scheiding. Denk hierbij aan partneralimentatie, boedelverdeling en/of het pensioen. Het opstellen van een echtscheidingsconvenant is niet verplicht, maar wordt wel sterk aangeraden. Het opstellen van een echtscheidingsconvenant kan problemen in de toekomst voor, beide partners, voorkomen.

Echtscheidingsconvenant wijzigen, kan dat?

Ja. Net als het ouderschapsplan kan ook het echtscheidingsconvenant in een later stadium worden gewijzigd. Beide partijen dienen dan in te stemmen met de wijzigingen of er moet sprake zijn van onvoorziene omstandigheden, bijvoorbeeld langdurige ziekte of werkeloosheid.

Juridische aspecten van de echtscheiding

Wanneer beide partijen het ouderschapsplan en/of het echtscheidingsconvenant voor akkoord hebben ondertekend, moeten deze stukken worden ingediend bij de rechtbank. Dit wordt ‘gezamenlijk verzoek tot echtscheiding’ genoemd.

Mag de mediator de echtscheiding aanvragen bij de rechtbank?

Nee. Het aanvragen van de echtscheiding bij de rechtbank kan tot op heden alleen door een advocaat worden gedaan. Een advocaat stelt hiervoor een verzoekschrift op. Een verzoekschrift is een juridisch document, waarmee een verzoek bij de rechtbank wordt gedaan. Bij mediation spreken we doorgaans van een ‘gezamenlijk verzoekschrift‘. Het verzoek tot echtscheiding wordt dan door beide partijen gezamenlijk gedaan.

Olive Branch Mediation heeft een samenwerkingsverband met enkele advocaten, die het gezamenlijk verzoekschrift voor u beide kunnen indienen. Uiteraard kunt u ook zelf een advocaat in handen nemen om dit voor u te doen.

Welke documenten heb ik nodig voor de aanvraag van de echtscheiding?

gezamenlijk verzoek tot echtscheiding

Hoelang duurt het voordat de scheiding rond is?

In de meeste gevallen spreekt de rechter binnen 4 tot 8 weken de scheiding uit in een vorm van een echtscheidingsbeschikking. Een echtscheidingsbeschikking is een schriftelijke uitspraak, waarin de rechter partijen toestemming geeft om te gaan scheiden. De echtscheiding is dan nog niet definitief!

Moet ik bij de uitspraak van de rechter aanwezig zijn?

Nee. Het aanvragen van de echtscheiding bij de rechtbank is een administratieve handeling. U hoeft daarvoor niet naar de rechtbank te gaan.

Wat is de akte van berusting?

Een akte van berusting is een overeenkomst tussen partijen, waarin ze verklaren dat ze niet in hoger beroep willen gaan tegen de uitspraak van de rechter. Partijen ‘berusten’ dan als het ware in de uitspraak van de rechter.

Nadat de rechter de echtscheiding middels een echtscheidingsbeschikking heeft uitgesproken, hebben partijen 3 maanden de tijd om in hoger beroep te gaan. Wanneer beide partijen niet in hoger beroep wensen te gaan, kunnen ze een akte van berusting ondertekenen. In dat geval vervalt de 3 maanden termijn en kan de echtscheiding gelijk worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Wanneer is de echtscheiding definitief?

Een echtscheiding is definitief wanneer de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand waar u getrouwd bent. Een bevestiging van de inschrijving ontvangt u in de meeste gevallen binnen 1 week. U bent dan voor de wet gescheiden.

Het inschrijven van de echtscheiding dient binnen 6 maanden te gebeuren. Doet u dit niet binnen 6 maanden, dan vervalt de beschikking en zal, wanneer een scheiding alsnog gewenst is, de procedure opnieuw gestart moeten worden. 

Rechtsbijstand scheiding

Het kan zo zijn dat partijen in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand. Dit wordt ook wel ‘toevoeging’ genoemd. Of u in aanmerking komt voor een toevoeging heeft te maken met uw inkomen. Meer informatie vindt u op de site van Rechtsbijstand. Olive Branch Mediation neemt geen mediation zaken aan op basis van toevoeging. 

Hebt u nog vragen? Neem dan vrijblijvend contact op. U staat er niet alleen voor.

FAQ

Dit hangt af van uw situatie. Een advocaat behartigd de belangen van één partij, vaak ten koste van de ander, terwijl de mediator beide partijen gezamenlijk begeleidt bij het oplossen van hun conflict. Kunt u nog redelijk met elkaar door één deur? Kies dan voor mediation. Ontdek de voordelen van mediation.

Mediation met één gezamenlijke mediator is aanzienlijk goedkoper, sneller en duurzamer dan uw conflict oplossen via rechtspraak met twee advocaten. Ontdek de voordelen van mediation.

Het staat partijen vrij zelf afspraken te maken rondom de kostenverdeling van mediation. Bij echtscheidingsmediation is het gebruikelijk dat de kosten van de mediation door beide partijen 50/50 worden gedeeld.