Mediation tijdens een rechtszaak

Een rechtszaak is een langdurig en kostbaar proces dat vaak niet de ideaalste oplossing biedt voor beide partijen. Bij rechtspraak is er immers altijd één winnaar en één verliezer. In dit artikel leest u hoe mediation werkt tijdens een rechtszaak, wat de voordelen zijn en in welke gevallen mediation juist niet geschikt is.

Soms lijkt een rechtszaak de enige oplossing, maar wanneer partijen het idee loslaten dat ze kosten wat kost hun gelijk moeten krijgen, biedt mediation een goed alternatief voor rechtspraak. Zelfs tijdens een lopende rechtszaak kan mediation helpen bij het vinden van een oplossing. 

Wat is mediation?

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling, waarbij een onafhankelijke en onpartijdige derde, de mediator, partijen begeleidt bij het vinden van een oplossing die voor hen beide aanvaardbaar is. Het grote voordeel van mediation tijdens een rechtszaak is dat het de procedure kan versnellen en de kosten voor beide partijen kan verlagen. De mediator is vrij van oordeel, geeft geen inhoudelijke adviezen en draagt geen oplossing aan. De mediator faciliteert de mediation en begeleidt partijen zodat ze samen tot een oplossing komen.

Hoe werkt mediation tijdens een rechtszaak?

Wanneer partijen tijdens een lopende rechtszaak besluiten hun conflict toch eerst met mediation op te lossen, doen ze daar een melding van bij de rechter. Vervolgens kiezen beide partijen samen één mediator. De mediator heeft als doel om partijen te helpen een oplossing te vinden die voor beide partijen aanvaardbaar is. Als er een overeenstemming wordt bereikt, wordt dit vastgelegd in een overeenkomst en voorgelegd aan de rechter ter goedkeuring.

Voordelen van mediation tijdens een rechtszaak

Mediation werkt sneller dan rechtspraak: een rechtszaak kan soms jaren duren, terwijl een conflict met behulp van mediation doorgaans binnen enkele mediationgesprekken opgelost kan worden.

Mediation is goedkoper dan rechtspraak: mediation is vaak veel goedkoper dan een rechtszaak. Twee advocaten zijn immers duurder dan één mediator. Bovendien worden de kosten van mediation doorgaans tussen partijen gedeeld. 

Mediation is vertrouwelijkheid en discreet: een uitspraak van de rechter is openbaar. Mediation daarentegen is vertrouwelijk. Nieuwe informatie dat tijdens de mediation boven tafel komt, is vertrouwelijk en mag niet later, zonder toestemming van de andere partij, worden gebruikt in een rechtszaak.

Mediation geeft controle over de uitkomst: bij mediation hebben partijen meer controle over de uitkomst zodat ze een oplossing kunnen vinden die voor beide partijen aanvaardbaar is.

Mediation draagt bij aan een verbetering van de communicatie: mediation kan de communicatie tussen partijen verbeteren en zo de relatie behouden. Dit kan helpen om toekomstige conflicten te voorkomen.

Waarom kiezen voor mediation tijdens een rechtszaak?

Ondanks dat mediation geen garantie biedt voor een oplossing, kan het een waardevol alternatief zijn om het conflict geheel of gedeeltelijk op te lossen. Mediation biedt een snellere procedure, kost minder, kan bijdragen aan de verbetering van de onderlinge relatie, biedt controle over de oplossing en is vertrouwelijk. Zowel u als de rechter kunnen mediation voorstellen en als beide partijen ermee instemmen, kan mediation tijdens een rechtszaak een waardevolle alternatief zijn voor rechtspraak.

Benieuwd of ook u mediation in kunt zetten tijdens een rechtszaak?

FAQ

Ja, u kunt voor mediation kiezen wanneer uw zaak al bij de rechtbank of het Gerechtshof loopt. Dit heet ‘mediation naast rechtspraak‘. 

Mediation kan op verzoek van beide partijen of op verzoek van de rechtbank of het Gerechtshof waar uw zaak loopt. Het voordeel van het voorstellen van mediation is dat het laat zien dat u bereid bent om actief bij te dragen aan het vinden van een oplossing.

Mediation is niet geschikt voor situaties waarin een van de partijen:

  • niet vrijwillig deel wil nemen aan mediation,
  • graag een gerechtelijke vonnis wil,
  • zijn of haar gelijk wil halen, of
  • baat heeft bij vertraging van de zaak.

Wanneer beide partijen tijdens een rechtszaak besluiten om hun conflict samen op te lossen via mediation, zal de rechter de zaak schorsen totdat de mediation is afgerond.

Wordt u tijdens de mediation niet eens of bent u het slechts voor een deel met elkaar eens, dan kunnen partijen hun rechtszaak na de mediation gewoon voortzetten.