Mediation bij een familieruzie: een vreedzame oplossing

Familieruzies zijn helaas een veelvoorkomend probleem en kunnen verschillende oorzaken hebben. Ze zijn van jongs af aan gewend om op een bepaalde manier met elkaar om te gaan, waardoor het vaak lastig is om patronen te doorbreken. Veel familieruzies ontstaan door onbegrip, zich niet gezien of gehoord voelen of onrealistisch hoge verwachtingen. Daarnaast voelen familieleden zich vaak ondergewaardeerd, waardoor ruzies snel kunnen escaleren. 

Wanneer een ruzie tussen familieleden hoog oploopt, kan dit leiden tot stress, verdriet en onzekerheid. Niet alleen voor de ruziënde partijen, maar ook voor de andere familieleden. Zij worden vaak meegesleurd in de ruzie en weten zich vaak geen raad. Familieleden zijn levenslang met elkaar verbonden en daarom is het wel zo fijn om samen door één deur te kunnen. 

In sommige gevallen kan de familieruzie dusdanig uit de hand lopen dat er een rechter ingeschakeld moet worden. Dit zorgt er doorgaans voor dat de relatie nog verder verslechterd. Een goed alternatief bij een familieruzie is mediation.

Mediation bij familieruzie

Mediation is een alternatieve methode om conflicten binnen een familie snel en duurzaam op te lossen, zonder tussenkomst van de rechter. Bij mediation begeleid een neutrale derde, de mediator, partijen bij het vinden van een oplossing die voor alle partijen aanvaardbaar is. De mediator heeft geen beslissingsbevoegdheid, maar begeleidt het proces en zorgt ervoor dat alle partijen gehoord worden en er ruimte is voor wederzijds begrip.

Hoe werkt mediation?

Mediation bij een familieruzie begint doorgaans met een oriënterend kennismakinggesprek. Vervolgens zullen er één of meerdere mediation gesprekken plaatsvinden, waarin partijen hun standpunt kunnen toelichten. De mediator zal tijdens deze gesprekken zorgen voor een veilige omgeving waarin alle partijen zich gehoord voelen.

Wat zijn de voordelen van mediation bij familieruzie?

  • Mediation bij een familieruzie is een vreedzame manier om een conflict duurzaam op te lossen en kan leiden tot een betere onderlinge verstandhouding.
  • Mediation bij een familieruzie is goedkoper en sneller dan een juridische procedure. Bovendien heeft mediation minder impact op de rest van de familie dan een rechtszaak. 
  • Mediation bij een familieruzie geeft ruimte voor maatwerk. Elke familie heeft immers zijn eigen problemen. 
  • Mediation is discreet en vertrouwelijk. Alles wat tijdens de mediation wordt besproken is vertrouwelijk. Partijen voelen zich hierdoor vrij om hun zorgen te delen, zonder dat de rest van de familieleden hiervan op de hoogte wordt gebracht. 

Hoe lang duurt mediation traject?

De duur van een mediation bij een familieruzie is afhankelijk van de complexiteit van de kwestie en de bereidheid van partijen om er samen uit te komen. Ervaring leert dat een “standaard” mediation in privésfeer gemiddeld 3 à 5 mediationgesprekken nodig heeft om tot een oplossing te komen.

Mediation is een alternatieve methode om conflicten binnen een familie op te lossen, zonder tussenkomst van de rechter. Mediation bij een familieruzie leidt doorgaans tot een vreedzame oplossing, betere onderlinge verstandhouding en is goedkoper en sneller dan een juridische procedure. 

Laat een familieruzie niet escaleren!