Voorbereiden op een mediationgesprek. Hoe doe ik dat?

Ik hoor vaak van cliënten dat ze gespannen zijn voor hun eerste mediation. Dat is heel begrijpelijk. Sommige mensen maken zich zorgen over wat ze gaan zeggen of weten zich geen houding te geven in het bijzijn van de andere partij. Daarnaast is er vaak een periode geen contact geweest tussen partijen of het contact verloopt zo moeizaam dat ze nooit van te voeren goed kunnen inschatten hoe het gesprek zal verlopen. En dan zitten jullie opeens samen in één kamer met een mediator die jullie beiden niet kennen. Dit zal door velen als spannend worden ervaren.

Hoe voorbereiden mediationgesprek

Volledig de spanning elimineren zal lastig zijn. Echter, ervaring leert dat partijen een stuk zekerder een eerste mediation binnen lopen als ze zich hebben voorbereid. ‘Hoe moet ik me voorbereiden op zoiets’ hoor ik u denken.

Zodra de afspraak voor een eerste mediation is gepland, ontvangen beide partijen per e-mail een lege mediationovereenkomst met daarbij het MfN-mediationreglement, de MfN Gedragsregels en de algemene voorwaarden van mijn kantoor. Door al deze stukken goed door te nemen voor de eerste mediation, krijgt u een beter beeld van wat mediation is, wat ik van jullie verwacht als partijen en wat jullie van mij als jullie mediator kunnen verwachten. De mediationovereenkomst zullen we tijdens de eerste mediation samen doornemen en ondertekenen.

Naast een goede voorbereiding is vertrouwen in mediation, vertrouwen in het proces en uiteraard vertrouwen in uzelf, onmisbaar om de mediation te laten slagen. Heeft u nog vragen?