10 tips: Hoe vertel ik de kinderen dat we gaan scheiden?

Wanneer ouders besluiten om te scheiden, kan dit voor kinderen een zeer moeilijke en verwarrende tijd zijn. Een van de belangrijkste aspecten bij het scheiden met kinderen is communicatie. Aannames en onzekerheid brengen veel stress met zich mee. Mede daarom is het belangrijk om open en eerlijk te zijn tegenover de kinderen en hen (leeftijdsafhankelijk) te betrekken bij het scheidingsproces. Duidelijke communicatie zal zorgen voor veiligheid en rust in een onzekere tijd. Maar hoe vertel je de kinderen dat jullie hebben besloten te gaan scheiden? In dit artikel geef ik 10 tips die kunnen helpen bij het vertellen aan de kinderen dat hun ouders gaan scheiden.

Tip 1: Doe het samen

Als het mogelijk is, vertel de kinderen dan samen met je partner dat jullie gaan scheiden. Dit zorgt ervoor dat de kinderen hetzelfde bericht van beide ouders horen en voorkomt verwarring en onzekerheid.

Tip 2: Vertel het op een geschikt moment

Kies een geschikt moment om de kinderen te vertellen dat jullie gaan scheiden. Vermijd bijvoorbeeld vakanties, verjaardagen, toetsweken of andere belangrijke gelegenheden. Zorg ervoor dat je voldoende tijd hebt om het nieuws te bespreken en om eventuele vragen te beantwoorden.

Tip 3: Houd het simpel en duidelijk

Houd de uitleg van de scheiding zo eenvoudig mogelijk en gebruik taal die geschikt is voor de leeftijd van je kinderen. Vermijd te veel details of technische termen. Elkaar tegenover de kinderen de schuld te geven voor de scheiding kan schadelijke gevolgen hebben voor de kinderen.

Tip 4: Laat zien dat het niet hun schuld is

Vertel de kinderen dat het niet hun schuld is dat jullie gaan scheiden. Leg uit dat sommige volwassenen soms beslissingen moeten nemen die moeilijk zijn en dat jullie als ouders altijd van hen zullen blijven houden.

Tip 5: Wees bereid om vragen te beantwoorden

Wees bereid om vragen te beantwoorden en te luisteren naar de zorgen en angsten van de kinderen. Laat hen weten dat ze altijd bij jullie terecht kunnen als ze zich verdrietig of verward voelen.

Tip 6: Zorg voor continuïteit

Zorg ervoor dat de kinderen weten dat er nog steeds routines en regels zijn, die bij beide ouders hetzelfde zijn. Benadruk dat jullie nog steeds allebei verantwoordelijk zijn voor hun opvoeding en nog steeds samen een front vormen. Dit zorgt voor veiligheid en structuur.

Tip 7: Vermijd ruzie in het bijzijn van de kinderen

Vermijd ruzie in het bijzijn van de kinderen en probeer de kinderen niet te betrekken bij jullie problemen. Vooral tijdens de eerste paar weken na het vertellen van het nieuws. Het is belangrijk om een rustige en veilige omgeving te bieden voor de kinderen, waarin ze zich op hun gemak voelen en zich kunnen aanpassen aan de nieuwe situatie.

Tip 8: Geef de kinderen tijd om te wennen

Geef de kinderen tijd om te wennen aan de nieuwe situatie. Hoelang het wennen aan de nieuwe situatie duurt kan voor elk kind anders zijn, afhankelijk van hun leeftijd en persoonlijkheid. Wees geduldig en ondersteunend, en respecteer hun gevoelens en emoties. Hebben jullie kinderen ouder dan 8 jaar? Dan zullen jullie ongetwijfeld van alles naar jullie hoofd krijgen. Probeer dingen echter niet persoonlijk op te vatten. Hoe moeilijk dat soms ook kan zijn,

Tip 9: Wees niet bang om professionele hulp te vragen

Er heerst helaas nog steeds taboe rondom vragen om professionele hulp. Echter, als de kinderen moeite hebben om de scheiding te begrijpen of te accepteren, kan het nuttig zijn om een therapeut of maatschappelijk werker in te schakelen. Ze kunnen helpen bij het omgaan met emoties en het vinden van manieren om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Soms is het voor een kind fijn om met een onbekende te praten over de situatie. Vertrouw daarbij op jullie gevoel.

Op de website van Villa Pinedo staan veel tips voor (aanstaande) gescheiden ouders. Zo bieden ze een online training aan en kun je vragen stellen in hun forum. Ook deze onroerende open brief, geschreven door kinderen van gescheiden ouders, wil ik jullie niet onthouden.

Tip 10: Stel een ouderschapsplan op

Een ouderschapsplan is een document waarin de afspraken tussen de ouders over de opvoeding en verzorging van de kinderen worden vastgelegd. Het opstellen van een ouderschapsplan is wettelijk verplicht voor ouders van minderjarige kinderen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben (met of zonder gezamenlijk gezag) en voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag. 

In het ouderschapsplan worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de omgangsregeling, de verdeling van de zorgtaken en de kosten voor de kinderen. Door de kinderen te betrekken bij het opstellen van een ouderschapsplan, krijgen ze gevoelsmatig meer controle over de situatie. Dit zorgt voor vertrouwen en stabiliteit. Door als ouders samen met de kinderen in gesprek te gaan over hun behoefte en wensen, kan een ouderschapsplan worden opgesteld die daadwerkelijk in hun belang is.

Mediation

Een effectieve en duurzame manier voor ouders om tot afspraken te komen is mediation. Mediation is een vorm van conflicthantering waarbij beide ouders, onder begeleiding van een onafhankelijke mediator, samen werken om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Een mediator kan ouders helpen bij het opstellen van een ouderschapsplan, waarbij de belangen van de kinderen voorop staan. Dit kan helpen om een langdurige strijd te voorkomen en de communicatie tussen de ouders te verbeteren.

Het vertellen aan de kinderen dat hun ouders gaan scheiden is nooit gemakkelijk. Door de bovenstaande tips te volgen, kunnen ouders hun kinderen helpen om de verandering te begrijpen, te accepteren en een stabiele en veilige omgeving te bieden tijdens deze moeilijke periode. Door goede en duurzame afspraken te maken, kunnen ouders ervoor zorgen dat hun kinderen zo min mogelijk hinder ondervinden van de scheiding en dat ze zich zo snel mogelijk kunnen aanpassen aan de nieuwe situatie.

Benieuwd hoe u mediation in kunt zetten om tot duurzame afspraken te komen, welke in het belang zijn van jullie kinderen?

FAQ

Bij scheiding behouden beide ouders het gezag over de kinderen, tenzij een rechter heeft bepaald het gezag te beperken of op te heffen. Dit betekent dat beide ouders, ook na de scheiding, in beginsel verantwoordelijk blijven voor de opvoeding en verzorging van de kinderen.

Ja. Vaak wonen kinderen na een scheiding voornamelijk bij één van de ouders. Dit is de verzorgende ouder. Met de andere ouder is er een omgangsregeling. Dit is de niet-verzorgende ouder. De niet-verzorgende ouder is verplicht om financieel voor de kinderen te blijven zorgen. Dit heet een onderhoudsplicht of alimentatieplicht. Het bedrag dat voor het onderhoud van de kinderen wordt betaald heet de kinderalimentatie. De hoogte hiervan is onder andere afhankelijk van de omgangsregeling, de behoefte van het kind, het gezinsinkomen, de draagkracht van de ouder en
de hoogte van het kindgebonden budget. 

De onderhoudsplicht voor kinderen geldt tot het kind 21 jaar is. Soms kan er ook daarna nog een onderhoudsplicht zijn, bijvoorbeeld als het kind gehandicapt is en niet zelf in zijn levensonderhoud kan voorzien. 

Als u problemen hebt met uw ex-partner over de zorg voor de kinderen, kunt u een mediator inschakelen om jullie samen te helpen bij het vinden van een oplossing. Wanneer mediation niet succesvol blijkt, kunt u overwegen om een juridische procedure te starten.